Orice persoană fizică în vârstă de cel puțin 18 ani împliniți poate intra în posesia cardului de fidelitate ELMAFARM. Exista două modalități de obținere a cardului de fidelitate Elmafarm.

Mergi în orice farmacie Elmafarm și poți obține cardul de fidelitate pe loc. Pentru a intra în posesia cardului, va trebui să completezi integral formularul de înscriere în programul de fidelitate pe care ți-l va înmâna personalul din farmacie. Formularul de înscriere completat citeț și cu date reale va fi validat și vei primi pe loc cardul de fidelitate ELMAFARM.

sau

Completează formularul de înscriere online disponibil mai jos și vei fi anunțat în cel mai scurt timp din ce farmacie Elmafarm îți poți ridica noul tău card.

 

farmacista 2

Aplica ONLINE pentru CARDUL DE FIDELITATE Elmafarm

Nume (necesar)

Data nasterii: zz-ll-aaaa (necesar)

Sex

Profesia

Adresa (strada, numar, bloc, scara, apartament)

Oras

Judet

Adresa e-mai (*necesar)

Telefon fix

Telefon mobil

_________________________________

Conform Legii nr. 677/2001 referitoare la prelucrarea şi libera circulaţie a datelor personale, completarea acestui Formular de înscriere în programul de fidelizare “Cardul de Fidelitate ELMAFARM” presupune exprimarea expresa şi fără echivoc a consinţământului cu privire la prelucrarea în scopuri de marketing a datelor pe durata desfăşurării programului precum şi ulterior încetării acestuia.
Pe durata derulării programului cât şi după data încetării acestuia, pe baza unei cereri scrise, datate şi semnate, participantul poate solicita o dată pe an, cu titlu gratuit, confirmarea faptului ca datele sale sunt sau nu prelucrate, poate intervenii asupra datelor transmise, poate formula o opoziţie împotriva prelucrării datelor. Participantul are dreptul de a solicita informaţii, dreptul de a avea acces la datele sale, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a se adresa justiţiei.
SC ELMAFARM SRL este inscrisa in Registrul de Evidenţă a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal sub nr. 32558 din 05.08.2014 la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.