Termeni și condiții

Termeni și condiții de utilizare site ELMAFARM

PENTRU UTILIZAREA ACESTUI SITE ESTE NECESAR SĂ CITIȚI ȘI SĂ ACCEPTATI TERMENII ȘI CONDIȚIILE DE MAI JOS ÎN TOTALITATE. VIZITAREA ÎN CONTINUARE A ACESTUI SITE PRESUPUNE CĂ SUNTEȚI DE ACORD CU TERMENII ȘI CONDIȚIILE DE MAI JOS.

În cuprinsul prezentului document, următorii termeni folosiți cu majuscule vor avea, dacă din context nu rezultă altfel, înțelesurile specificate mai jos:

MĂRCI ÎNREGISTRATE: reprezintă mărcile înregistrate ale S.C. ELMAFARM S.R.L., cum ar fi, dar fără a se limita la denumirea ELMAFARM. Denumirea S.C. ELMAFARM S.R.L., sub orice formă ar apărea în site, logo-urile și simbolurile asociate ei, precum și combinațiile acestora cu orice cuvânt sau simbol grafic, folosite în site, sunt mărci înregistrate ale S.C. ELMAFARM S.R.L. Ele pot fi utilizate numai cu acordul S.C. ELMAFARM S.R.L. și numai în legătură cu produse sau servicii ELMAFARM.

SITE: reprezintă SITE-ul Internet aparținând ELMAFARM, care se află la adresa www.elmafarm.ro, prin intermediul căruia UTILIZATORUL are acces la informații privind serviciile și produsele oferite/ asigurate de către ELMAFARM în rețeaua farmaciilor ELMAFARM.

ELMAFARM: reprezintă societatea S.C. ELMAFARM S.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Victor Babeș nr. 35, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J12/1624/2003 și având Codul Unic de Înregistrare 15516302, atribut fiscal RO.

UTILIZATOR: reprezintă persoana care accesează SITE-ul, în scopuri private sau profesionale și care a acceptat TERMENII ȘI CONDIȚIILE prezentului SITE, îndeplinind în acest sens toate cerințele procesului de înregistrare.

UTILIZARE ABUZIVĂ: reprezintă utilizarea SITE-ului într-un mod contrar practicii în domeniu, a reglementărilor și a legislației în vigoare sau în orice alt mod care poate produce prejudicii ELMAFARM.

 Conținutul site-ului

Informațiile publicate pe SITE sunt informații de interes general despre ELMAFARM, serviciile oferite și produsele comercializate de aceasta, ale partenerilor săi cât și alte informații considerate de ELMAFARM ca fiind de interes pentru UTILIZATORI.

Informațiile sunt puse la dispoziția UTILIZATORILOR de regulă, în mod gratuit. ELMAFARM își rezervă dreptul de a implementa anumite servicii pe SITE, ce vor fi oferite contra cost UTILIZATORILOR.

ELMAFARM este deținătorul tuturor drepturilor de proprietate intelectuală asupra SITE-ului, respectiv asupra designului și conținutului acestuia, precum și asupra tuturor Mărcilor înregistrate în numele său și publicate pe SITE.

UTILIZATORUL are obligația de a respecta toate drepturile de proprietate intelectuală ale ELMAFARM, prevăzute de legislația în vigoare.

Utilizarea SITE-ului

UTILIZATORUL se obligă să acceseze și să utilizeze SITE-ul în scopuri și prin mijloace care să nu constituie o utilizare abuzivă.

Confidențialitate

Dacă utilizați SITE-ul, se presupune că sunteți de acord ca S.C. ELMAFARM S.RL. să poată înregistra și stoca informații despre dumneavoastră, obținute cu acordul dumneavoastră în prealabil, și le poate utiliza în scopul desfășurării în condiții optime a colaborării noastre și al promovării produselor și serviciilor ELMAFARM. Aceste informații, dar nu și datele dumneavoastră de identitate pot fi puse la dispoziția unor terțe părți în scopul identificării unor soluții de îmbunătățire a serviciilor pe care vi le oferă S.C. ELMAFARM S.R.L. (studii de piață, studii statistice, ș.a.m.d.). Aici gasiti detalii complete despre politica noastra de confidentialitate aliniata la noile reglementari din domeniul prelucrarii datelor cu caracter personal ce se bazeaza pe Regulamentul general privind protejarea datelor, intrat in vigoare in 25.05.2018.

Utilizarea informațiilor personale

Orice persoană care vizitează site-ul S.C. ELMAFARM S.R.L. și care îi oferă date sau informații cu caracter personal prin intermediul acestui site iși manifestă acordul în mod expres și neechivoc pentru urmatoarele:

  1. oferte de produse și servicii,
  2. procesarea comenzilor sau cererilor,
  3. soluționarea cererilor, întrebărilor sau reclamațiilor,
  4. realizarea unor studii de piață de către S.C. ELMAFARM S.R.L.

Utilizarea în continuare a acestui SITE constituie acordul expres și neechivoc al dumneavoastră în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare, pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Subliniem că aveți urmatoarele drepturi :

  • de a obține, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care vă privesc sunt sau nu prelucrate de ELMAFARM;
  • de a obține, la cerere și în mod gratuit rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă cu Legea nr. 677/2001, în special a datelor incomplete sau inexacte;
  • de a vă opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime, ca date care vă vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare; în caz de opoziție justificată prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză;
  • de a vă adresa justiției pentru apărarea oricăror drepturi garantate de prezenta lege, care v-au fost încălcate.

Pentru mai multe detalii și informații orice persoană interesată se poate adresa

Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Str. Olari, nr. 32, sector 2, București

Telefon: 0212525599

Web: http://www.dataprotection.ro


Limitarea responsabilității

Răspunderea pentru conținutul SITE-ului

ELMAFARM nu este și nu poate fi facută responsabilă pentru prejudiciile create de erorile, neacuratețea sau neactualizarea informațiilor publicate sau menținute pe SITE, care nu se datorează culpei sale, ci puse la dispoziția noastră de producătorii și furnizorii parteneri. UTILIZATORII pot găsi despre produsele și serviciile oferite informații detaliate în rețeaua farmaciilor ELMAFARM.

În nicio circumstanță ELMAFARM nu va fi responsabilă pentru niciun fel de pagube rezultate din utilizarea sau incapacitatea de a utiliza acest site, incluzând dar nelimitat la pagube directe, indirecte, accidentale, speciale sau ca şi consecință, chiar dacă ELMAFARM a fost notificată de posibilitatea unor astfel de pagube.

Parteneri

Despre autenticitatea mărcii, calitatea produselor oferite și despre orice alte nelămuriri referitoare la o anumită marcă sau la un anumit produs, clientul se poate adresa reprezentantului mărcii respective sau importatorului din România.

Promoții și concursuri

Promoțiile și concursurile care se desfășoară pe SITE respectă regulamentele create de S.C. ELMAFARM S.R.L. Aceste regulamente sunt aduse la cunoștința utilizatorilor numai prin intermediul SITE-ului propriu sau prin mesaje de poștă electronică. Pentru a beneficia de promoții, comenzile trebuie să respecte întocmai regulile afișate pe SITE. Promoțiile prezentate pe SITE sunt valabile în perioada de timp menționată și în limitele stocurilor disponibile. S.C. ELMAFARM S.R.L. își rezervă dreptul de a întrerupe sau de a anula o promoție în orice moment, fără nicio notificare prealabilă.

Modalități de adresare a reclamațiilor

Reclamația este o solicitare a utilizatorilor finali ELMAFARM de rezolvare a unor situații considerate de către aceștia drept abateri de la condițiile legale sau contractuale de furnizare a serviciului, la care se așteaptă un răspuns.

Clienții pot adresa reclamațiile astfel:

– telefonic, de luni până vineri, între orele 8:00 – 18:00, la 0264 591 301;

–  prin poștă, Str. Avram Iancu nr. 329, localitatea Florești, jud. Cluj, în atenția departamentului Reclamații ELMAFARM;

– prin e-mail la adresa secretariat@elmafarm.ro

Modificări

S.C. ELMAFARM S.R.L. își rezervă dreptul de a modifica oricând termenii și condițiile de față, fără vreo notificare prealabilă. Modificările vor fi afișate în această pagină și vor avea efect imediat. Utilizarea SITE-ului după efectuarea oricăror modificări înseamnă acceptarea implicită a acestora de către UTILIZATORUL SITE-ului.